προσφατα

Νηπιαγωγείο με τμήμα ένταξης

Εμείς, λόγω του οτι ο μικρος δεν μιλαει ακόμη αλλά το Σεπτέμβριο ξεκιναμε νηπιαγωγείο, ηρθαμε σε επαφή εγκαίρως με το ΚΕΔΔΥ και πηραμε γνωματευση και εγκριση για να παρακολουθήσουμε τμημα ενταξης. Σας παραθέτω ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με πολλές πληροφορίες για τους γονεις που πιθανον χρειαστεί να αναζητησουν κάτι παρόμοιο

3ο νηπιαγωγείο Κορδελιού. Τμήμα ένταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγικά

2. Μορφή και λειτουργία του Τμήματος Ένταξης

3. Οδηγός Ειδικού Παιδαγωγού

4. Διδακτικό υλικό

1. Εισαγωγικά

Στο σχολείο μας λειτουργεί και τμήμα ένταξης με σκοπό την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το εκπαιδευτικό πλαίσιο διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή σε εξατομικευμένη εκπαίδευση, συνεκπαίδευση σε μικρή ομάδα ή στην τάξη, ειδικό πρόγραμμα παρέμβασης.

Στόχος είναι η ισότιμη ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική κοινότητα. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική ενσωμάτωση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του του τμήματος ένταξης δε μειονεκτεί σε σχέση με τα άλλα τμήματά του, αντίθετα εμπλουτίζεται με εναλλακτικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, που βοηθούν όλα τα παιδιά. Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως της συνεκπαίδευσης είναι η αλληλεπίδραση, που υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά όλης της τάξης. Και είναι αυτή, που διαμορφώνει ευγενείς προσωπικότητες, αυτόνομα άτομα, πολιτισμένες συμπεριφορές.

2. Μορφή και λειτουργία του Τμήματος Ένταξης

Το τμήμα ένταξης αποτελείται από μαθητές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με την αναλογία υπέρ των μαθητών της δεύτερης ομάδας. Η σύνθεση αυτή βοηθά στην ένταξη όλων των μαθητών στη σχολική τάξη, που είναι ο βασικότερος εκπαιδευτικός στόχος της ειδικής αγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο :
http://blogs.sch.gr/
  
3. Οδηγός Ειδικού Παιδαγωγού

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ : 
ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ανίχνευση γενικά δυσκολιών μάθησης και εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών. Κάντε κλικ εδω.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΕ : 
Παρατίθενται ανά κατηγορία εκπαιδευτικών αναγκών. Επιπλέον συμπληρώνονται και από τις προσαρμογές του αναλυτικού προγράμματος για την υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Για να τα κατεβάσετε κάντε εδω.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Η διαδικασία της συνεργασίας και παρέμβασης, αφορά, σε τέσσερα επιμέρους επίπεδα, ξεκινώντας από τον εκπαιδευτικό της τάξης και την οικογένεια. Σε κάθε επίπεδο έχουμε προοδευτική εμπλοκή των υπόλοιπων πλαισίων, ακολουθώντας ένα άνοιγμα από το χώρο της τάξης και την ενδοσχολική παρέμβαση προς τη χρήση συστημάτων που βρίσκονται εκτός πλαισίου της οικείας σχολικής μονάδας.

Πρωτόκολλο συνεργασίας ειδικής – γενικής αγωγής

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας παραθέτουμε τα παρακάτω συνοδευτικά έντυπα :

Παιδαγωγική περιγραφική έκθεση παιδιού (ΠΠΕ)

Φόρμα βραχύχρονου προγράμματος παρέμβασης

4. Διδακτικό υλικό

Ο οδηγός μάθησης συντάχθηκε με σκοπό να αποτελέσει το εισαγωγικό πρόγραμμα κάθε σχολικού έτους, που βοηθάει τα παιδιά να οργανωθούν στο χώρο και στο χρόνο, να κοινωνικοποιηθούν και να αποκτήσουν την απαραίτητη μαθησιακή ετοιμότητα. Περιλαμβάνει 3 ενότητες την αυτοοργάνωση, την κοινωνική μάθηση και την ολόπλευρη ανάπτυξη και αναφέρεται σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικών αναγκών.
Κάντε κλικ εδω για να το δείτε αναλυτικά.


επικοινωνία
Η επικοινωνία είναι ο σημαντικότερος εκπαιδευτικός στόχος για όλα τα παιδιά και ειδικότερα για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μάλιστα συχνά, σε παιδιά με γλωσσική ανεπάρκεια, παρουσιάζεται η ανάγκη υποστήριξης με τη βοήθεια εναλλακτικού συστήματος επικοινωνίας. Και βέβαια όταν μιλάμε για επικοινωνία δεν εννοούμε μόνο τη λεκτική (το λόγο και την ομιλία) αλλά και αυτή, που δε φαίνεται και είναι ίσως η πιο σημαντική.

Δείτε παρακάτω ενδεικτικά προγράμματα, που αναφέρονται στη διδασκαλία τρόπων επικοινωνίας : 

Πρόσληψη – έκφραση λόγου

Διδασκαλία προφορικού λόγου

Μη λεκτική επικοινωνία

Εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας

 Μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά με νοητική καθυστέρηση επιχειρείται η κατάκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων (στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και ιδιαιτεροτήτων του κάθε παιδιού), που θα μπορούν εύκολα να μεταβιβάζονται και να εφαρμόζονται σε καταστάσεις της καθημερινής πραγματικότητας.  Επιχειρείται η καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και η βαθμιαία κοινωνικοποίηση, ώστε και αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν την ικανότητα να συμβιώνουν και να αλληλεπιδρούν με επιτυχία με πρόσωπα και καταστάσεις του επικοινωνιακού τους περίγυρου.   

Κάντε κλικ εδω για να δείτε το πρόγραμμα παρέμβασης


Τα παιδιά με σύνδρομο Down μπορούν και ενδείκνυται να ενσωματώνονται στο γενικό σχολείο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική ένταξη αυτών των παιδιών είναι η ύπαρξη υποστηρικτικής βοήθειας, καθώς και ο σχεδιασμός ειδικού αναλυτικού προγράμματος που θα λαμβάνει υπόψη τόσο τα ατομικά χαρακτηριστικά όσο και τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες των παιδιών με Down. Δείτε 2 ενότητες με πρακτικές οδηγίες για την παιδαγωγική υποστήριξη των παιδιών αυτών

Πρακτικές οδηγίες 1

Πρακτικές οδηγίες 2

 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την υποστήριξη των παιδιών με αυτισμό, παρέχουν τη δομή, που είναι αναγκαία για τα παιδιά αυτά, για να αναπτυχθούν και να οργανώσουν τον εαυτό τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.

Τα ειδικά προγράμματα γίνονται πολύτιμα εργαλεία για τον ειδικό παιδαγωγό, με την προϋπόθεση ότι έχει ανιχνεύσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού, έχει ιεραρχήσει τους στόχους και έχει επιλέξει τις κατάλληλες μεθόδους και μέσα.

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ο κοινωνικός άξονας μάθησης προηγείται και έπεται ο γνωστικός (γλώσσα, μαθηματικά, ψυχοκίνηση) .

Δείτε ένα ενδεικτικό πρόγραμμα παρέμβασης αυτισμού :  Πρακτικές οδηγίεςhttp://blogs.sch.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Designed By