προσφατα

Άμεση προσαρμογή του εγκεφάλου σε 2 εβδομάδες μετά την τοποθέτηση Κοχλιακού Εμφυτεύματος

Συγγραφέας Πάρης Μπίνος

Μετά την κοχλιακή εμφύτευση (ΚΕ), η ακουστική αποκατάσταση και εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικές παράμετροι για την προσαρμογή της ακοής του ασθενούς. Παρόλα αυτά οι γνώσεις μας για την πλαστικότητα του εγκεφάλου και των νευρικών του απολήξεων παραμένουν περιορισμένες.

Κάθε λήπτης ενός ΚΕ έχει την δικό του ιστορικό ακοής και η αιτιολογία για την απώλεια ακοής στον καθένα διαφέρει, όπως και η διάρκεια της κώφωσης. Αυτές όμως οι παράμετροι είναι που επηρεάζουν και την προσαρμογή του κάθε λήπτη στο ΚΕ.
Έπειτα, ακόμα και τα σιδηρομαγνητικά υλικά της συσκευής περιορίζουν την μαγνητική απεικόνιση της εγκεφαλικής λειτουργίας μέσω των fMRI, ένα όργανο που σχετίζεται άμεσα με την απεικόνιση της εγκεφαλικής δραστηριότητας και συνεπώς της γνωστικής επεξεργασίας.
Στην προσπάθειά τους να μελετήσουν την εγκεφαλική λειτουργία ως προς την ακοή, οι Smalt et al (NeuroImage, 2013) στράφηκαν σε φυσιολογικά ακούοντες, όπου μπορούσε να γίνει και χρήση των fMRI. Χρησιμοποίησαν μια φορητή εκδοχή ενός ΚΕ, εφαρμοζόμενο σε ένα iPod Touch και μέσα από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους, οι συμμετέχοντες άκουγαν τις φωνές τους μέσα από τον προσομοιωτή. Στόχος τους η καταγραφή της νευρικής προσαρμογής με συνθήκες μικρής αντιληπτικής ικανότητας ομιλίας.
Μετά από 2 εβδομάδες έρευνας με 2 ώρες την ημέρα χρήσης του προσομοιωτή, οι συμμετέχοντες έδειξαν βελτιωμένη ικανότητα αναγνώρισης της ομιλίας, όμως μόνο σε απομονωμένες λέξεις ή προτάσεις αλλά όχι στην ικανότητά τους να αναγνωρίζουν την φυσιολογική ομιλία. Μάλιστα μέσω της ανάλυσης fMRI, ο ακουστικός φλοιός έδειξε ενεργοποίηση σε κωδικοποιημένη ομιλία αλλά όχι σε φυσιολογικές προτάσεις.
H παραπάνω ενεργοποίηση εντοπίστηκε στο δεξί ημισφαίριο, ενώ και στις περιοχές Wernicke & Broca του αριστερού ημισφαιρίου, εμφανίστηκε επίσης μεγάλη δραστηριότητα. Ως γνωστό, οι συγκεκριμένες αυτές περιοχές του αριστερού ημισφαιρίου σχετίζονται με την επεξεργασία τόσο της μουσικής όσο και της ομιλίας.
Τελικά, οι Smalt και συνεργάτες έδειξαν πως μέσα σε 2 εβδομάδες ακόμα και σε φυσιολογικά ακούοντες, εμφανίζεται αυξημένη δραστηριότητα του φλοιού του εγκεφάλου εξαιτίας της χρήσης του προσομοιωτή ΚΕ και μάλιστα όχι μόνο σε περιοχές που παραδοσιακά σχετίζονται με την επεξεργασία της ομιλίας, αλλά και σε εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με την όραση, την μνήμη και την κίνηση.
Τα συμπεράσματά τους κρίνονται πολύ σημαντικά μιας και ρίχνουν φως στις αλλαγές εκείνες που συμβαίνουν στον εγκέφαλο των ληπτών ΚΕ. Η κοχλιακή εμφύτευση φαίνεται ότι δραστηριοποιεί τελικά και άλλες περιοχές του εγκεφάλου, πέρα από τις γνωστές της επεξεργασίας της ομιλίας ώστε να μπορεί τελικά ο ασθενής να επεξεργάζεται το ακουστικό ερέθισμα.
O εγκέφαλος των ληπτών ΚΕ φαίνεται ότι υπόκειται σε τρομακτικές δομικές αλλαγές ώστε να βοηθήσει στην ακοή μέσω του ΚΕ. Ο δε προσομοιωτής του ΚΕ που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνά τους κρίνεται κατάλληλος για την επεξεργασία και βελτίωση των στρατηγικών επεξεργασίας που χρησιμοποιούν τα εμφυτεύματα καθώς και στην εκπαίδευση προ-εγχειρητικά των γονέων ώστε να κατανοήσουν πώς θα είναι η ακοή του παιδιού τους μετεγχειρητικά.

1*Πάρης Μπίνος Λογοπαθολόγος, ΜΑ, MSc PhD cand
2*των Munjal, T & Limb, C. MD , The Hearing Journal, 66 (11): 2013

http://www.iator.gr/2013/12/17/amesi-prosarmogi-toy-egkefalou-me-thn-topothetisi-koxliakoy-emfytevmatos/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Designed By