προσφατα

"Δικαίωμα Στη Ζωή" - Σύλλογος Γονέων και Φίλων Aτόμων με Aναπηρία - Ηράκλειο Κρήτης

Το σωματείο γονέων και φίλων ατόμων με αναπηρία «Σύλλογος Δικαίωμα στη Ζωή» ιδρύθηκε το 2005 από γονείς και φίλους ατόμων με αναπηρία με έδρα την πόλη του Ηρακλείου και έχει σαν σκοπό την πραγματοποίηση ενεργειών που εξυπηρετούν τις ανάγκες παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία και των οικογενειών τους.


Ο Σύλλογος Δικαίωμα στη Ζωή είναι πιστοποιημένος ως Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης / Διεύθυνση Πρόνοιας. Διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β & Γ από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή / Περιφέρεια Κρήτης, είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.), της οργάνωσης "Εθελοντών Κοινωνία" του Υπουργείου Υγείας, καθώς και του Δικτύου Κοινωνικων Φορέων Κρήτης "Ζεύξις".

Εκπροσωπείται στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και έχει ως Εποπτεύουσα αρχή της Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.

http://www.dikaioma.org.gr/index.php

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Designed By