προσφατα

Τί είναι η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή στα παιδιά.

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή Ειδική Γλωσσική Διαταραχή ή Δυσφασία ή Παιδική αφασία
Ο όρος Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (Specific Language Impairment) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια διαταραχή στην κατάκτηση της γλώσσας με τη μορφή καθυστέρησης ή δυσλειτουργίας ή και των δύο, η οποία δε συνοδεύεται από άλλες διαταραχές, όπως η νοητική καθυστέρηση, η βαρηκοΐα, ο αυτισμός, οι κινησιακές δυσλειτουργίες και οι νευρολογικές ή ψυχολογικές διαταραχές
Η ειδική γλωσσική διαταραχή μπορεί να είναι εκφραστικού τύπου, αντιληπτικού τύπου ή μικτή. Στο DSM – IV υπάρχει η διαταραχή εκφραστικού τύπου και η μικτή, ενώ στο ICD – 10 υπάρχει η εκφραστικού τύπου και η αντιληπτικού τύπου (DSM – IV, ICD – 10).

Γλωσσικά χαρακτηριστικά
Η μορφολογία είναι σημαντικά διαταραγμένη.
Τα παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή συναντούν δυσκολίες με
τη χρήση των άρθρων,
τις καταλήξεις ονομάτων και ρημάτων,
τη χρήση του σωστού χρόνου των ρημάτων
Η συντακτική δομή είναι απλοποιημένη.
Συνήθως περιορίζεται στη δομή Υποκείμενο Ρήμα Αντικείμενο.
Πολλές φορές οι λέξεις τοποθετούνται τυχαία στη φράση.
Παραλείπονται οι σύνδεσμοι, οι αντωνυμίες, ενώ είναι μειωμένη η χρήση ερωτηματικών προτάσεων
Το λεξιλόγιο είναι περιορισμένο
υπάρχουν δυσκολίες εκμάθησης νέων λέξεων
αργούν να κατακτήσουν τις πρώτες λέξεις
να κάνουν συνδυασμούς λέξεων
δυσκολεύονται στην εύρεση της κατάλληλης λέξης
κάνουν και λάθη κατονομασίας π.χ τραπέζι αντί καρέκλα ή καράκλα αντί καρέκλα
Στη συζήτηση
δεν παίρνουν πρωτοβουλίες (έναρξη θέματος)
οι απαντήσεις τους είναι πολλές φορές εκτός θέματος
δε χρησιμοποιούν ερωτήσεις
δεν αυτοδιορθώνουν τα λάθη τους
δε χρησιμοποιούν όρους ευγενείας

Μη- Γλωσσικά χαρακτηριστικά


Ο μη-λεκτικός δείκτης νοημοσύνης είναι στα φυσιολογικά όρια Συνήθως υπάρχει διαφορά μεταξύ λεκτικού και μη-λεκτικού δείκτη νοημοσύνη
Συμβολικό παιχνίδι κατώτερο της χρονολογικής τους ηλικίας, ίδιας ποιότητας με παιδιών μικρότερης ηλικίας
Περιορισμένη ικανότητα προσοχής και συγκέντρωσης
Δυσκολίες στη βραχύχρονη μνήμη.
Κινητική αδεξιότητα και αργές κινητικές απαντήσεις

Πηγές

Καρπαθίου Χ. Εγκόλπιο Παθολογίας του Λόγου στο Παιδί Προσχολικής Ηλικίας. Αθήνα. Εκδόσεις Έλλην, 1994

WORLD HEALTH ORGANIZATION , The ICD – 10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Geneva: World Health Organization, 1992
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fourth Edition (DSM – IV).

http://www.iator.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Designed By